ثبت نام اقساطی در دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برای دارندگان کرامت کارت آموزشی
ثبت نام اقساطی در دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برای دارندگان کرامت کارت
طرح ملی کرامت کارت با محوریت ارائه کالا و خدمات اقساطی و اعتباری به پرسنل ادارات و سازمان...
3 هفته قبل